PRIVACY POLICY


Sitemizi kullanarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.

 

 

Çerez Nedir?

Çerezler, internet sayfası sunucusu tarafından Web Sitesi’ni ziyaret eden internet kullanıcılarının sabit sürücüsüne yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır.


Neden Çerezleri kullanıyoruz?

Çerezler, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılar için sitenin kullanımını kolaylaştırmak ve isimsiz - toplu istatistiki verileri bir araya getirmek suretiyle Web Sitesi’nin içeriğini ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Otel tarafından konumlandırılan Çerezler;

 • Kimliğiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz gibi kişisel verilerinizi kimliğinizi saptamaz ve kayıt etmez ve saklamazlar.
 • Bilgisayarınızda yer alan programların çalıştırılması için kullanılmazlar.
 • Virüs taşımazlar ve bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılmazlar.

 

Çerezler, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olmak üzere iki grupta sınıflandırılır.

 

1.Oturum çerezleri, Web Sitesi’nden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup, Web Sitesi’ni ziyaret eden internet kullanıcılarının sayfalar arasında gezdiği sırada Web Sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Örneğin, ekranda bulunan sayfadan geri gitmek istediğinizde önceki sayfayı hatırlar ve sizi o sayfaya ulaştırır.

 

2.Kalıcı çerezler ise, Web Sitesi’ni ziyaret eden internet kullanıcılarının Web Sitesi’nden ayrıldıktan sonra bile cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler Web Sitesi’nin tekrar ziyaret edilmesi halinde, Web Sitesi’ni ziyaret eden internet kullanıcılarının sunucu tarafından hatırlanmasını sağlar ancak kullanıcıların kişisel bilgilerini saklamaz. Web Sitesi'nde kalıcı çerez konumlandırılmamaktadır.

 

Çerez Ayarlarını Yönetme

Web Sitesi’ni mümkün olan en verimli şekilde kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmenizi tavsiye ederiz. Çerezler olmadan da Web Sitesi’ni görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları istediğiniz zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Çerezlerinizi yönetme ayarlarının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunuzu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda veya çerez ayarlarını değiştirdiğinizde, Web Sitesi’nin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini unutmayınız.

 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 

 

Adobe Analytics

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

 

ÇEREZ SERVİS SAĞLAYICISI

ÇEREZ KULLANIM AMACI

ÇEREZ TÜRÜ

Google(analytics, doubleclick)

 

Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme

İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Facebook

 

Reklam

Ticari çerezler

Insider

 

Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme

İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Hotjar

 

Ölçümleme Site içi iyileştirme

İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

3üncü taraf firmalar (criteo, rtbhouse)

Reklam

İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

 

 

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

 

Web Sitesi, diğer internet sitelerine ait bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin yöneticilerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Otel link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriklerinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

Web Sitesi, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte olduğundan işbu Çerez Politikası da bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup, Çerez Politikası’nın güncel hali www.lionhotel.net adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.lionhotel.net adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.